მაგრამ ვინ არის? საჩუქრების გადანაწილებაში გარკვეული შთაბეჭდილების დასამატებლად, ადამიანები ითხოვენ, რომ აღწერონ ერთი სასჯელის მქონე პირს, ვისაც საჩუქრად აძლევენ, ვიდრე საკუთარ სახელს. ყველას ექნება გართობა გამოცნობა ვინ არის.